Obec Sulejovice

Knihovna

Místní knihovna Sulejovice se nachází v 1. patře obecního úřadu na adrese Náves č.p. 5
Knihovnice: Jaroslava Přeučilová
Výpůjční doba: čtvrtek 13:00 – 16:00 hod.
Odkaz na online katalog titulů knihovny: https://sulejovice-katalog.knihovnalitomerice.cz/

O knihovně

Místní knihovnu v Sulejovicích vede od roku 2007 paní Jaroslava Přeučilová. 

Metodické vedení knihovny zajišťuje na základě smlouvy o zajištění regionálních funkcí s Ústeckým krajem oddělení regionálních funkcí Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Ta také zabezpečuje obalování knih a cirkulaci výměnných souborů. Díky výměnným souborům mají občané stále k dispozici aktuální a atraktivní knihovní fond.

Každý rok dochází k nákupu nových knih z rozpočtu obce. Výběr knih zajišťuje knihovnice na základě potřeb místních občanů. Máte-li tipy na nové knihy, které by neměly ve fondu chybět, neváhejte a ozvěte se knihovně prostřednictvím kanceláře obecního úřadu.

V knihovně je k dispozici notebook, prostřednictvím kterého lze ve výpůjční době nahlížet do online katalogu knihovny a do posledních let sulejovické kroniky. Kroniku je možné prohlížet pouze prezenčně, nelze ji kopírovat, odesílat, fotit ani tisknout.

Místní knihovna dlouhodobě spolupracuje se Základní a mateřskou školou Sulejovice. Poděkování za vzájemnou spolupráci a podporu čtenářské gramotnosti dětí patří paní ředitelce Mgr. Marcele Házlové a paním učitelkám Haně Hákové a Zdeňce Braunsteinové. 

Proběhlé akce:

2023

31. 3. Noc s Andersenem

Téma: „Zpátky do knihoven“. Zúčastnilo se 38 žáků místní školy a 4 vyučující. Děti se dozvěděly, kdo to byl Hans Christian Andersen. Žáci se poté vydali zpět do školy, kde nocovali. Tradiční akci si všichni krásně užili.

12. 1. V knihovně se sešel čtenářský klub žáků 5. třídy ZŠ Sulejovice. 

Proběhla zde také soutěž Z pohádky do pohádky. Na děti čekaly krásné odměny.

knihovnaSulo.jpeg


KnihovnaSulo1.jpeg

2022

1. 12. Výtvarná soutěž ve spolupráci se Školskou a kulturní komisí (Mgr. Hernychová).

10. 11. Pasování na čtenáře

Tradiční knihovnická akce, která má ocenit a motivovat malé čtenáře.

2021

Proběhla revize knihovního fondu ve spolupráci s knihovnou K. H. Máchy a obalování potřebných svazků.

Jaro 2020

Koronavirová opatření

Vzhledem k nařízeným opatřením v místní knihovně fungovalo výdejní okénko objednaných knih.

2019

29. 3. Noci s Andersenem se zúčastnilo 45 žáků a 3 pedagožky.

15. 1.

V knihovně se poprvé sešel sulejovický čtenářský klub, který svolala školská a kulturní komise (M. Vondráková). Příchozí si povídali o tom, jaký žánr nejraději čtou a zda mají nějakou knihu, která jim nejvíce přirostla k srdci a ke které se rádi vrací. Klub stále funguje i v roce 2023.

2018

23. 3. Noci s Andersenem se v tomto roce zúčastnilo 38 žáků. Oblíbená akce se koná každoročně v březnu až dubnu.

2017

31. 3. Noc s Andersenem proběhla za účasti 30 žáků. Letošním tématem byl „Čtyřlístek“, který už několik generací baví malé i velké. 

2016

14. 7. 2016 byla zahájena výstava prací Markéty Kubíčkové, jež byla přístupná veřejnosti.

Letošní Noci s Andersenem se zúčastnilo 38 žáků a 5 učitelů.

2015

26. 11. 2015 proběhla Pohádková olympiáda. Odměny do soutěže zajistila firma PB Elektronik.

Březnovou Noc s Andersenem navštívilo tentokrát 30 žáků a 4 paní učitelky.

2014

4. 4. 2014 se pod vedením knihovnice paní Přeučilové uskutečnila první Noc s Andersenem v Sulejovicích. Zúčastnilo se 31 dětí a 4 učitelky. Projekt Noc s Andersenem je společným předčítáním dětských knih, které se poprvé v celorepublikovém měřítku konalo v roce 2001. Pro děti je oblíbené zejména díky společnému přespávání v knihovnách a školách, společnému čtenářskému zážitku a nezapomenutelným doprovodným akcím. 

V roce 2014 v knihovně proběhla vernisáž výstavy obrazů a tvorby studentky Markéty Kubíčkové. Zúčastnilo se 24 žáků a 31 dospělých. 

2013

Vzdělávací besedy pro žáky ZŠ se zúčastnilo 13 žáků.

2012

Oslavy Měsíce knihy se zúčastnilo 15 žáků místní základní školy.

2011

Uskutečnila se soutěž Čtenář roku. 1. místo získal Jan Hofman. Sponzorský dar do soutěže věnovala firma PB Elektronik.

2010

V mateřské škole proběhlo čtení pohádek dětem. Uskutečnila se také beseda o básníku Karlu Hynku Máchovi. 

2008

V rámci Týdne knihoven byl v knihovně zřízen koutek pro stolní hry.

2007

26. 3. se konala výstava prací z výtvarné soutěže „Leporelo“. Vystaveny byly práce žáků základní školy.
  Prosím čekejte...