Obec Sulejovice

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.


1. Název

Obecní úřad

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

fakturační
Obec Sulejovice
Náves 5
411 11 Sulejovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

fakturační
Obec Sulejovice
Náves 5
411 11 Sulejovice

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00
Středa: 10:00 – 15:00
Čtvrtek: 13:00 – 17:00

Pátek: 8:00–11:00

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny


 • 4.8 Datová schránka

x8was7r

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35820471, kód banky: 0100
KB Lovosice

6. IČO

00554839

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
 • 10.2. Opravné prostředky
 • 10.3. Formuláře
 • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy
 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

 • 13.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy


Veřejně přístupné registry

 • Živnostenský rejstřík
 • Obchodní rejstřík

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb.


  Prosím čekejte...