Obec Sulejovice

Zastupitelstvo obce

logo_FB.jpg volební období 2022 – 2026

Vedení obce


Jan Masopust starosta starosta@sule­jovice.cz
Zdeněk Plecitý místostarosta starosta@sule­jovice.cz
Lenka Kocová uvolněná místostarostka starosta@sule­jovice.cz

Zastupitelstvo obce


Klára Doležalová zastupitelka
Jana Kaclová zastupitelka (předsedkyně kontrolního výboru)
Lukáš Přeučil zastupitel (předseda finančního výboru)
Martina Vondráková zastupitelka a kronikářka
Václav Škola zastupitel
Jana Rohlíčková zastupitelka
Jakub Koch
předseda kulturní, školské a sociální komise

  Prosím čekejte...