Obec Sulejovice

Zastupitelstvo obce

logo_FB.jpg volební období 2022 – 2026

Vedení obce


Jan Masopust starosta starosta@sule­jovice.cz
Zdeněk Plecitý místostarosta starosta@sule­jovice.cz
Lenka Kocová uvolněná místostarostka starosta@sule­jovice.cz

Zastupitelstvo obce


Klára Hernychová zastupitelka (předsedkyně školské, kulturní a sociální komise)
Miluše Kozděrová zastupitelka (předsedkyně kontrolního výboru)
Lukáš Přeučil zastupitel (předseda finančního výboru)
Martina Vondráková zastupitelka a kronikářka
Tomáš Kubíček zastupitel
Jana Rohlíčková zastupitelka


  Prosím čekejte...