Obec Sulejovice

Obecní policie

V dubnu 2023 byla podepsána smlouva o spolupráci s obcí Čížkovice, ohledně rozšíření působnosti obecního strážníka i na katastr obce Sulejovice.

Dohled bude prováděn v blíže nespecifikovaných hodinách, dle smluvních podmínek obce Sulejovice a Čížkovice.

  Prosím čekejte...