Obec Sulejovice

Sulejovice - Obec Sulejovice nabízí k prodeji pozemek p.p.č. 204/113, v ulici Masarykova, Sulejovice, k.ú. Sulejovice

Na základě usnesení zastupitelstva obce je nabízen k prodeji pozemek o výměře 1515 m2, číselné označení pozemku 204/113, zapsaný na LV č.1, pro obec Sulejovice, v katastrálním území Sulejovice. Cena je stanovena na základě vypracovaného cenového odhadu, který provedla realitní kancelář. Tento je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. Případní zájemci, nech podají své nabídky tak jak je stanoveno v přiloženém vyvěšeném záměru.

Přílohy

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Jan Masopust - 17. 1. 2023 17:48

Přílohy
IMG_0002.jpg 341.27 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...